AMERICA, THE LAND OF OPPORTUNITY

YOUR PASSPORT TO AMERICA

HELPING BRIDGE THE GAP BETWEEN YOU AND YOUR AMERICAN DREAM

YOUR AMERICAN HERITAGE STARTS HERE

Tourists

In most cases, a foreign national who wishes to come to the United States must first obtain a visa. A visa allows a foreign national to travel to a port-of-entry in the United States...

Students

Ever wondered what it would be like to study in the United States? Every year, thousands of foreign-born students travel to the United States to study at many different universities and training programs...

Investors

For foreigner entrepreneurs interested in American citizenship, the Fifth Preference Employment-Based Immigration visa program (better know as “EB-5”) may be the best way to...

Business

Are you ready to take your company “global”? If so, L-1 visas provide an excellent way for small or new overseas companies to expand their operations into the U.S., allowing companies to...

USAVCS News & Immigration Articles

Lời chào của Mùa

MỸ ĐÌNH CHỈ VIỆC XỬ LÝ KHẨN CẤP THỊ THỰC H-1B

By Faith Karimi, CNN (CNN) Mỹ đang tạm đình chỉ xử lý nhanh chóng thị thực H-1B, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho chương trình hỗ trợ người...

Chúc Mừng Năm Mới! Hòa Bình, Sức Khỏe, Và Thịnh Vượng Vào Năm 2017!

Chương trình Đầu tư EB5 lấy thẻ Xanh

https://www.youtube.com/watch?v=5l16K50aDKo

NHỮNG NGƯỜI MỸ GỐC Á THÀNH CÔNG KHÔNG HẲN DỰA VÀO SỰ NGHIÊM KHÁC CỦA CHA MẸ

Originally heard on Tell Me More MICHEL MARTIN, HOST: Xin chào mọi người. Đây là chương trình TELL ME MORE đến từ NPR News. Tôi là Michel Martin. Chương trình...

Từ chối visa 214(b)

Mặc dù những thong tin sau được ghi lại từ website của lãnh sự quán Mỹ tại Iran, nhưng những điều luật này vẫn được chấp thuận bởi tất cả...

Our Partners